ležeći svira gitaru

muzika za svadbe sa gitarom na čelu. Gitarista svira na podu.